jp
仅集团内部使用
 您现在的位置:在线留言

感谢您拜访东莞日线 网站,如果您有任何联络事项,欢迎填写下列窗体,我们将会用最快的速度与您联络。(*符号为必填项目)。

*您的姓名:
*Email:
*国家:
*公司名称:
公司网址:
*电话:
传真:
*主旨:
*留言内容:
 

 

如您想要获得更多联络讯息, 请拜访我们的 全球据点

 
手机买球官网

地址: 东莞市桥头镇径联工业区飞达路
电话: +86-769-83341275
传真: +86-769-83341275

E-MAIL: fuse@dnccoltd.com

通信贸易:邮箱:LD@dnccoltd.com
            QQ:422850423
            QQ:1834741739


 
 

 
Copyright 2008 Dong Guan Nissen Cable Co,.Ltd. All rights reserved. 粤ICP备11001528号